Türkçe Abdülhamid, İrfan, İslâm’da İ’tikadî Mezhepler ve Akaid Esasları (trc. M. Saim Yeprem), Marifet Yayınları, 3. […]