Yazan: Emre Dorman Evren olarak isimlendirdiğimiz bu müthiş âlemde, -Din Bilim başlığı altında hazırladığımız pek çok […]
Yazan: Bülent Tatlıcan www.kurandaceliskiyoktur.com Ünlü İngiliz felsefeci Antony Flew’un 2004 yılında Tanrı inancı konusundaki düşüncelerini değiştirdiğiyle […]
Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır. Casiye Suresi 45/3.
Tarihin her döneminde evrenin nasıl varolduğu merak edilmiştir. İnsanlar bu sorunun cevabını kimi zaman Eski Yunan’da […]
Yazan: Bülent Tatlıcan 2001 yılı şubat ayında insan Genom Projesinin sonuçları bir basın toplantısıyla dünyaya duyruldu. […]
Yazan: Bülent Tatlıcan Bir şeyin beyaz olduğunu nasıl anlarız? Limonun ekşi tadını nasıl hissederiz? Gülün güzel […]
Yazan: Prof. Dr. Osman Çakmak Karanlık ve soğuk uzay boşluğu içerisinde hızla yol alan, Dünya dediğimiz […]
Alemin nasıl yaratıldığı? konusuyla kozmoloji ve kozmogoni bilimi uğraşır. Kozmogoni, âlemin kaynağını ve onu meydana getiren […]