Termodinamiğin İkinci Kanunu olarak kabul edilen ‘Entropi Kanunu’ (Düzensizlik Kanunu), evrendeki düzeni ortaya koyan en büyük delillerden biridir. Ayrıca bu kanun, evrenin ezelî olmadığını ve bir başlangıcı olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu yasaya göre, evrenin toplam enerji muhtevası sâbittir ve entropi sürekli artmaktadır. Entropi, fizikte bir sistemin içerdiği düzensizliğin ölçüsüdür. Bir sistemin düzenli bir yapıdan düzensiz bir hale geçmesi, o sistemin entropisini artırır. Yani sistemin düzensizliği ne kadar fazla ise, o sistemin entropisi de o kadar yüksek olmaktadır. Evrenin Big Bang ile başlayan sürecinde patlamanın etkisiyle yüksek entropi durumunun olması gerektiği beklenmesi gerekirken aksine evren çok düşük bir entropi düzeyinde oluşmuştur. Termodinamiğin bu ikinci kanununa göre, entropi yani düzensizlik her sistemde yükselir. Fakat sistemin bir kısmında ekstra bir entropi artışı olması durumunda bir başka kısmında entropi azalabilir (yani düzen artar). Araştırmalar, bir sistemin karmaşıklığını olduğundan az tahmin etme eğiliminde olduğu için bazen sistemin küçük bir bölümünün termodinamik dengeden ne kadar uzaklaştığına şaşırırlar. Fakat termodinamik kanuna göre, bu uzaklaşmalar geçicidir ve uzaklaşma ne kadar büyük olursa o kadar çabuk düzeltilir.[H. Ross, The Creator and the Cosmos, s. 164]

Kapalı bir sistemdeki enerji akışı tek yönlüdür ve bu akış tam bir denge noktasına ulaşıncaya kadar devam eder. Bu denge noktasına “termodinamik denge” denir ve bu durumda entropi, en yüksek değerine kavuşur. Tersine çevrilmesi mümkün olmayan bu fizikî sürecin varlığı, evrenin de, tıpkı insanlarda olduğu gibi, aslâ geri dönüşü olmayan bir yaşlanma sürecine sahip olduğunu gösterir. Gerek bizim Güneşimizde, gerekse evrendeki diğer yıldızlarda, ısının bu tek yönlü hareketine dayalı termodinamik yasa hüküm sürmektedir. Güneş, soğuk uzaya ısı yayarak entropiyi sürekli arttırır. Fakat uzaydaki bu ısı toplanıp da, Güneşe geri dönmez. Termodinamik yasa, entropinin sürekli arttığını ve bu sürecin kesinlikle tek taraflı olduğunu söyler. Entropi ile ilgili bilgileri birçok kişi salt fiziksel bir konu olarak algılamakta ve ele almaktadır. Oysa Entropi Yasası, bizi çok önemli felsefi sonuçlara da ulaştırmaktadır. Bu sonuçlar, maddelenerek şöyle gösterilebilir:

1. Evrendeki ısı akışı, tek yönlüdür ve bu akış geri çevrilemez (Termodinamiğin ikinci kanunu).

2. Buna göre evrende bir gün termodinamik denge oluşacak ve “ısı ölümü” yaşanacaktır. Kısacası evren ebedî değildir, evrenin bir sonu vardır.

3. Şayet evren sonsuzdan (ezel) beri var olsaydı, aradan geçen zamanda evren çoktan termodinamik dengeye gelip “ısı ölümü”nü yaşıyor olacaktı. Şu halde ölümlü bir evren, sonsuzdan beri var olamaz.

4. Evren sonsuzdan beri var olamıyorsa, evrenin bir başlangıcı var demektir. Bu başlangıç durumundaki evren, düşük entropili bir halden yüksek entropili duruma doğru gitmektedir. Entropinin sürekli olarak artıp hiç azalmaması, evrenin başlangıcının çok düşük entropili olduğunu gösterir.[Caner Taslaman Big Bang ve Tanrı, s. 67-68]

Artık, eninde sonunda, düzenleyici tarih çerçevesi olarak Newton’un dünya makinesinin yerini alacak yeni bir dünya görüşü doğmak üzeredir; Entropi Yasası, tarihin gelecek döneminde hakim bir paradigma olarak söz sahibi olacaktır. Albert Einstein, bunun tüm bilimin temeli olduğunu; Sir Arthur Eddington ise tüm evrenin en üstün metafizik yasası olduğunu belirtir.[Jeremy Rifkin-Ted Howard, Entropi, s. 11-12]

Evrenin şu anki entropisini hesapladığımızda onun şaşırtıcı derecede düşük olduğunu görürüz; yani, enerji biçimleri evrende çok daha düzensiz şekilde dağıtılabilir. Evren, on beş milyar yıldır entropiyi sürekli arttırmış olsa da, halâ son derece düzenli bir durumdadır. Bu bir bilmece. Evrenin başlangıç durumunun son derece düzenli, dolayısıyla aşırı derecede özel bir durum olduğunu ve belkide yüce bir simetri ya da ekonomi ilkesine tâbi olduğunu düşündürüyor.[John Barrow, Evrenin Kökeni, s. 37-38.]

Roger Penrose’a göre yüksek entropili durumlar doğal durumlardır. Ancak düşük entropili durumlar, düzeni ifade etmekte olup açıklama gerektirmektedir. Evrenin galaksileriyle, gezegenleriyle ve canlılarıyla varlığı, evrenin başlangıcının düşük entropili bir durumda olması sayesindedir. Bu düşük entropili durum bir açıklama gerektirmektedir. Olasılık açısından imkânsız olan bu mükemmel durumun tek açıklaması ise, Tanrı’nın bu durumu bu şekilde tasarlamış olduğu gerçeğidir.

Categories:

Tags:

8 Responses

  1. gerçekten mükemmel bir yasa termodinamik..kevn ve fesadı çok güzel açıklıyor.felsefecilere güzel bir yanıt alemin kıdemi hususunda..hayatta herşey için geçerli olan bir yasa,eğitimden dine kadar bir entropi artışı var ve tabii insanların ahlaki yapıları da bunun içinde ne yazıkki..

  2. allah var arkadaşlar yırtınsanızda kudursanızda allah var.ve ALLAH(c.c.) hiçbir sapığın anlattığı gibi ne despot bi kraldır nede hiçbirşeye karışmayan aciz bir mistik güçtür.ALLAH (c.c.)tıpkı tek din islamın anlattığı gibi sonsuz güç sahibi sonsuz ilim sahibi rahman rahim eksiklikden münezzeh RAB dır allah.terbiye edici öğretici.işte entropi kanunu işte allahın kainattaki tecellilerinden sadece birisi.bırakın orta zekalıyı geri zekalıların bile anlayabilecekleri bir ispattır bu.ALLAH (c.c.) var arkadaşlar.bu düzeni bizim için kurdu onun kelimelerle ifadesi mümkün olmayan muhteşemliğini anlayıp ona kul olalım diye.ama malesef zamanımızda ona kul olup meleklerden üstün olabicek insan malesef köpeklerden aşağılık hale gelmiştir.ey ümmeti muhammed devir ahir zaman devir artık küfrün kudurduğu zaman.bakın bilimi allaha alternatif olarak dayatmaya çalışanlara allah apaçık bir delil sunuyor da genede insanlar ona yönelmiyor.ama dedimya devir ahir zaman bu devre yakışan sultan yakında hepimize sahip çıkacak hiç merak etmeyin.devir h.z. mehdi nin devri.bu zamanda yaşayan mümin münafık kafir herkes o ayağına toz olunası sultanı o allahın halifesi h.z. mehdiyi görecek.ve o islamın içine girmediği bir tek ev dahi kalmayana dek butun dünyaya islamı yayacak.allaha emanet olun.ve bu gibi gelişmeleri takip edin lütfen .çünkü böyle gelişmeler ümmeti muhammedin allah ilgili duygularını canlı tutar.üzerine düşünün böyle şeylerin tefekkür edin ve bakın nasılda allah ile aranızda ananızdan babanızdan çocuğunuzdan daha kuvvetli bir bağ kuruyorsunuz.ALLAH deyin kardeşlerim allah her derdin devasıdır allah her kuluna özel ilgi ve sevgi gösterir allah adama sahip çıkar ve bu sahip çıkılmayı sen farketmeye başladığın zaman sahip olacağın güç alacağın lezzet hiç birşeyde yoktur.allaha emanet olun

  3. entropi kanunu çok güzel açıklanmış bu konu ödevimdi teşekkür ederim

  4. allah ne yerdedir ne gökte onun varlığını anlamak isteyen onun yarattıklarını incelesin ve açıp kuranı kerimi okusun kurandan bir tane yanlış bulabilecekmisiniz kuranda yazar biz tatlı suyla tuzlu suyu birbirinden ayırdık diye yazar bu henüz kaç yıl oldu bulunalı düşünün kuranda zerreden bahseder ama en küçük atom olarak bilinirdi şimdi atomun küçüğü var diyo aynı kişiler iyi düşünün yanlış yapıyosunuz

  5. Yeni girmiş olduğum internet dünyasında, böylesine güzel bilimsel anlatımlar ve isabetli yorumlar okudukça gerçekten çok memnun oluyorum.Gençlrrimizi manevi anlamda bilinçlendirdiğiniz için çok faydalı bir uğraş verdiğiniğinizi de belirtmek isterim.Müsade ederseniz yorumda bulunmak isterken kısada olsa düşüncelerimden açıklama yapmak istiyorum.İlerlemiş yaşımda, bilgi sayarı henüz yeni kullanmaya başladığım için yazım hatalarımı mazur görün diyorum ve konu hakkındaki düşüncelerimi aktarıyorum.Şuna kesinlikle inanıyorum ki EVRENSELBİLİM sonsuzdur.Her düşünen canlının düşünceleri,öğrendikçe gelişir.Düşünceleri geliştikçede öğrenme arzusu artar,taki cehalet karanlığından bilimin aydınlık bahçesine girinceye kadar.O bahçe öyle güzeldir´ki,insan orada bir arslan kadar yürekli,bir katır kadar inatçı,bir kuş kadar sevimli olur.Yani yüreklilik,kararlılık ve sevecenlik o bilim bahçesindedir.Bende yaşamım sürecinde(hayat üniversitesi denen) bilim bahçelerinden aldığım notları sizlere aktarmak istiyorum.EVRENSELYASA hükmünce Yüce Yaratıcı ne hükmederse İlahi yaratılış gereği yaşam o yönde gelişir.Fakat insanlar manevi cehaletlikleri nedeniyle İlahi hükümler hakkında her zaman kutuplaştılar.EVRENSELYASA hükmünce yaratılış gayesine göre olan,ani deyişimleri sadece görsel gözle görebilen insanlar,çoğunlukla maddesel düşüncelerle yorum yaparlar.Aslında davranış biçimlerinden kaynaklanan deyişen yaşam tarzları,Yaratıcı nın verdiği İlahi cüzzi iradenin ,yaratılış gayrsine göre özgür bırakılmasındandır.Çünkü: diğer yaratılmışlardan üstün yarattığı insanlara güvenen ve onları seven Yüce Yaratıcı İlahi gücüne olan bağlılığı görmek için,sonsuz İlahi iradesinden vermiş olduğu cüzzi iradeyi özgür bıraktı.Ayrıca insanlara vermiş olduğu cüzzi iradenin İlahi yaşam şifresini,mantığın Evrensel enerjiye dönüşme zamanına bıraktı.Buradaki gaye, insanların zaman öncesindeki Ruh beden atalarının yapmış olduğu hatalarından korumak içindi.Fakat insanlar cüzzi iradeyi,yinede çoğu zaman hatalı kullandılar…(İlahi Yüce Yaratıcı nın bizlere vermiş olduğu İahi akıl ve düşünceyle şunuda öğrendim ki )…EVRENSELYASA HÜKMÜNCE MADDESEL ÇIKARLARA ODAKLANDIĞINIZ ZAMAN, bütün konular devre dışı kalır. İşte ozaman da devreye madde girer.Madde´nin olduğu yerde ise maneviyattan söz edilemez.(Ve diyorum ki..)Aslında çok güzeldir İlahi Aleme hükmedilen yaşam koşulları. Görsel alemde ki sıkıntılarla dolu maddesel üstünlük yarışları,hayelden ibaret olan , manasız, boş bir yaşam biçimidir.Ayrıca ahlaksızlığa temel oluşturur.Çünkü, yaşadığınız şu görsel evrende(……………….ve…!) her türlü ahlaksızların[bey efendi ve hanım efendi] yaşamında olduğu müddetçe (maddesel medeniyet adına yalakalık yapılıp alkışlanılırsa) İlahi ruh bedenleriniz huzuru, görsel bedenlerinizde mutluluğu bulması mümkün olamaz. Çünkü EVRENSELYASA hükümleri böyle emretmektedir. İleride daha detaylı anlatımla bluşmak üzere hoşça kalın ve Yüce Yaratıcı´ya emanet olun.

  6. Madem ki bir başlan gıç var ve yine bir sonuda olan bir varlık yaratılmış demektir yani allahın bir mahluğu dur evren. hermahluğun ortak özelliği doğum gelişim ve ölümdür. dün yayı ebedi düşünürsek ezeli olarak ta düşünmemiz lazım ki bu da bilimsel olarak mümkün değil.

  7. kardeşlerim böyle bir topluluğu görmek cidden beni mutlu etti. özellikle bilime önem veren iman gücü yüksek olan arkadaşlarımı kutluyorum….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *