Yazar : Prof. Dr. Günay TÜMER, Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

DİN

Lügat Anlamı: Cezâ, mükâfat, ibâret, âdet, hâl, vb. hüküm, hesap, itâat, boyun eğme, şerîat, kânun, yol, mezhep, millet

Dîn’in Târifi: Dîn, kuralları Yüce Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen, akıl sâhibi insanları kendi istekleri ile hayırlı olan şeylere sevk ederek dünyâ ve âhirette mutluluğa ulaştıran ilâhî bir kânundur.

Gerçek Dîn Şu Özellikleri Taşır:

1. Allah tarafından ortaya konmuş olmak.

2. Bir peygamber aracılığı ile bildirilmiş olmak.

3. Akıl sâhibi insanların kendi hür irâdeleri ile seçilmek.

4. İnsanları hayırlı işlere sevk etmek.

5. İlâhî bir kânun olmak.

Dinler Târihi; dînleri yer ve zaman göstererek inceler. Dîn bilimi, geçmişte de, günümüzde de dinsiz topluma rastlamamıştır. Kutsal kitaplar dînin kaynağını ilk insana ve dolayısıyla onu yaratan Allah’a bağlamaktadır. İlkel kabîlelerde dahi insanların ahlâkî âdâba uyup-uymadığını denetleyen ve gökte bulunan bir Tanrı kavramına inandıkları görülmüştür.  İslâm’a göre dînin kaynağı vahiy ve nübüvvettir. Mâtürîdî’ye göre insan vahiy ve nübüvvet olmasa bile, insanlar akıllarıyla Allah’ın varlığını bulabilir. İslâm’a göre ilk dîn “Tevhîd Dîni”dir ve kurucusu Yüce Allah’dır.

Kaynak:  Prof. Dr. Günay TÜMER, Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK, Dİnler Tarihi, Ocak Yayınları, İstanbul 1993.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *