Vücudumuzdaki, gamet ve kan hücreleri hariç bütün hücreler geçen her saniyede yaklaşık iki bin protein üretmektedir. Bir protein, üç yüz ila bin adet arsı amino asitin kombinasyonundan meydana gelir. Yetişkin bir insanın vücudunda ise yaklaşık yetmiş beş trilyon hücre bulunur. Günün her saatinin her saniyesinde vücudumuz 150.000.000.000.000.000.000 adet amino asiti dikkatle organize ederek, yapılandırılmış protein zincirleri oluşturur. Bu her gün, her dakika, her saniye gerçekleşir. Bizim ve diğer her şeyin dokusunu teşkil eden bu doku sürekli olarak ve inanılmaz bir hızda yeniden örülmektedir.

Hayatın, kozmik bir baleyi andıran akışı şaşırtıcı derecede dinamiktir. Ama hayatın sunduğu mucize sadece bu yoğun hareketlilikle sınırlı değildir. Hayatın sunduğu mucize, en derinlikli ifadesini bu hareketliliği yönlendiren bilginin kapsamında ve bu bilginin diğer bütün doğa yasalarından niteliksel anlamda farklı olduğu gerçeğinde bulur.

Protein yüzlerce amino asitin bir araya gelerek oluşturduğu bir dizidir ve amino asitler de yaklaşık yirmi atoma sahip olan moleküllerdir. Vücudumuzdaki her bir hücre tam şu anda yaklaşık on milyon atomdan oluşan beş yüz kadar amino asiti seçip bunları önceden seçilmiş olan dizilerde organize ediyor, bir araya getiriyor her bir dizinin spesifik bir şekilde kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol ediyor ve daha sonra her bir proteini her nasılsa bu özel proteine ihtiyaç duyduğunun işaretini veren belli bir alana, bazılarını hücre içine, bazılarını hücre dışına gönderiyor. Bu işlem her saniye, her hücrede tekrarlanıyor. Bedenlerimiz yaşayan bir mucizedir.

Kaynak: Gerald L. Schroeder, Tanrı’nın Saklı Yüzü, Gelenek Yayınları, İstanbul 2003.

Categories:

Tags:

4 Responses

  1. Ne kadar mükemmel ne kadar kusursuz işleyen bir mekanizmaya sahiptir insanoğlu…belki de hiç birimiz bunun farkında bile değilizdir…ki eğer farkında olsaydık sadece yaratılmış küçük bir protein için bile allaha şükredenlerden olurduk…
    hepimiz bir saniye bile olsa dönüp yaratılanlara bir bakalım,hepsinin amacı yerli yerine oturtulmamış mı sizce…ne bir eksik ne bir kusur göremezsiniz yarattıklarında…kusursuzluğu farkedemeyenlerden eylemesin rabbimiz bizi…Allah tüm müminlerin yar ve yardımcısı olsun..

  2. ÖRÜMCEK AĞI AĞ OLARAK KENDİ BAŞINA DÜNYANIN EN SAĞLAM YAPISI SAYILIR. LAKİN BU SAĞLAM MADDEYLE ÖRÜMCEĞİN YAPTIĞI EVDE DÜNYANIN EN SAĞLAM OLMAYAN EVİDİR. İNSANOĞLUDA BÖYLEDİR İŞTE. ÇOK MÜKEMMEL KUSURSUZ VE İHTİŞAMLA YARATICI TARAFINDAN YARATILMIŞTIR. AMA ACİZDİR. HERŞEYE MUHTAÇTIR. HERŞEYİ SINIRLIDIR. SADECE İNSANMI TÜM CANLILAR EN MÜKEMMEL SİSTEMLE YARATILMIŞ DONATILMIŞ FAKAT HEPSİ MUHTAÇ VE ACİZDİR. BU ÖRNEKLER BİZE BİR MİSAL VERİYOR. YARATICI EN GÜZEL ŞEKİLDE YARATIYOR, EN GÜZEL ŞEKİLDE İHTİYAÇ SAHİBİ YAPIYOR VE EN GÜZEL ŞEKİLDE İHTİYAÇLARI GİDERİYOR. ALEMLERİN RAB’BİNE HAMD OLSUN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *