Yazan: Emre Dorman

Sonsuzca yaşamak, hep var olmak ister insan. Bir anlamda yaratılışında kodludur bu arzu. Oysaki dünya hayatındaki varlığı diğer tüm yaratılmış varlıklarda olduğu gibi ölümlüdür. Peki, bir gün öleceğini bilen insanoğlu neden hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Herhalde bunun en büyük sebebi insanın sonsuzca var olma isteği ve tutkusudur. Oysaki yüce Yaratıcımız, insanoğlunun bu arzusunu bu dünya hayatı için değil ahiret yurdu için vaat etmiştir. Beklide insana sunulacak en büyük nimet ve imkân sonsuzca yaşama hakkıdır. Allah, insanoğluna katında sonsuzca yaşama hakkı vermek istemektedir. Bu yüzden olsa gerek insanının içine de yaratılışından itibaren sonsuz yaşama isteği verilmiştir. Şeytanın, Hz. Âdem ve eşine oynadığı oyun da onları sonsuzca yaşama tutkusuna ve ölümsüz olmaya kışkırtmak ve Allah’ın yasak ederek imtihan kıldığı ağaca yönelmelerini sağlamak değil miydi? (7 Araf Suresi 19-25). İnsan hiç ölmemek ister çünkü var olmak tutkuyla arzulanan bir hadisedir. İşte yüce Yaratıcımızın insanoğluna bu dünya hayatındaki davranışlarının bir karşılığı olarak müjdelediği ve korkuttuğu sonsuzca yaşam sadece bu dünya hayatından sonraki tekrardan yaratılışımızda gerçekleşecektir. İnsanlar yaşamları süresince yapmış olduklarının bir karşılığı olarak hak ettiklerini en ufak zerresine kadar orada bulacaklardır.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde çok defalar cennet ve cehennemle ilgili kesitler sunularak insanoğlu bir anlamda müjdelenmek ve terbiye edilmek istenir. Ancak insanlar tarafından genellikle yapılan bir hata vardır ki oda yine ayetlerde açıklandığı şekliyle cennet ve cehennemin mertebeleri olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Kendini samimi ve dünyevi beklentisi olmadan Allah yoluna adamış, bu yolda didinip çaba gösteren bir inanan ile yine ayetin ifadesiyle (22 Hac Suresi Ayet 11) Allah’a kıyıdan kıyıya ibadet eden ancak kendisine gelen bir imtihan karşısında bekleneni veremeyen bir kulun ya da bunlar arasındaki sayılamayacak kadar çok çeşitteki insanın ahirette alacakları mükâfatlar ve gönül tatmini bir olmayacağı gibi kısmen ya da tamamen Allah’ın emirlerinden sapanlarla, Allah’a, Peygamberlerine ve inananlara gerek fizikî gerekse sosyal, psikolojik ve ekonomik savaş açan kişilerin dereceleri de aynı olmayacaktır.

Ayetlerde çeşitli cennetlerden bahsedilmekte ve bu cennetlerle ilgili kesitler sunulmaktadır. Hatta öyle üst mertebede cennetler vardır ki onlara sadece kendisini Allah yoluna adayan oluşta ve yarışta önde giden inananlar ulaşabilecektir. Bunlarsa ayette geçtiği şekliyle büyük çoğunluğu peygamberimiz Hz. Muhammed ve öncesinde yaşamış inananlardan az bir kısmı ise Peygamberimizden sonraki inananlardan oluşmaktadır (56 Vakıa Suresi Ayet 10-14). Allah’ın rızası ve hoşnutluğunun kazanılması ise tüm cennetlerden daha büyük ve önemlidir (9 Tevbe Suresi Ayet 72). Yine cehennemin yedi kapısından ve her kapıya ayrılmış bölük bölük inkârcılardan bahsedilir (15 Hicr Suresi Ayet 44). Yani cehennemde çekilecek olan azabın da dereceleri bulunmaktadır.

İşte tamda bu noktada özellikle insanların büyük çoğunluğunun cennet anlayışları açısından konunun önemi ortaya çıkmaktadır. İçinde az da olsa Allah korkusu ve cehennemde yanmaktan çekinme bulunan insanların büyük çoğunluğu halk arasındaki yaygın ifadesiyle “bir şekilde cennete girelim de nasıl girersek girelim” anlayışındadırlar. Bu anlayışın altındaki en büyük neden cennetlerde sunulacak imkân ve nimetlerin aynı olacağı inancıdır. Dünya hayatındaki yaşantısında maddi pek çok rüyaların peşine takılan ve doyumsuz olan insan konu ahiret yurdu ve cennet olduğunda kıyısından kenarından olsa da girmeyi hedeflemekte ve bununla tatmin olabilmektedir. Ya da pek çok insan tarafından tekrarlanan diğer bir yaklaşım ise “iyi insanlık” modelidir. Biz iyi insanız kimseye bir kötülüğümüz yok etliye sütlüye karışmayız kendi halimizde yaşayıp gidiyoruz şeklinde açıklamalar ile dini ve Allah’ın emirlerini sadece iyilik ve yardımsever olmaya indirgeyen bu anlayış da kendisini olabilecek en kötü “dindar” modelleriyle mukayese edip cenneti en çok hak eden kişilerden görmeyi “canım bizde cennete girmeyeceksek kim girecek” tarzında söylemlerde bulunmayı kendilerine düstur edinmişlerdir.

Konunun daha iyi anlaşılması için somut bazı örnekler vermeye çalışalım. İnsanların bireysel maddi manevi birtakım özellikleri için çeşitli sıfatlar kullanırız. Örneğin sağlık, mutluluk, zenginlik, güzellik, çirkinlik, güç, kuvvet vb. Ancak kaçınılmaz olarak şunu biliriz ki pek çok insan zengin sıfatına girebiliyorken zenginlikleri arasında inanılmaz boyutlarda farklılıklar olabilmektedir. Örneğin Türkiye’nin sayılı zenginlerinden olan X şahsı ülkemiz insanları için ulaşılmaz bir zenginlikte görülürken dünya zenginler sıralamasında isimleri dahi geçememektedir. Ancak bizim bu insanların büyük çoğunluğu için kullandığımız genel bir ifade zengin olduklarıdır. İşte diğer pek çok insani özelliklerde de ortaya çıkan bu derece farkı cennet ve cehenneme girecek olan insanlar içinde aynıdır. Yine insanların güzellikleri ve becerileri de eşit değildir. Ancak bunlar içinde genel ifadeler olarak güzel ya da becerikli yakıştırmaları yapılır.

Yine sanki kulluk ve ibadet insanın farkındalığından itibaren değil de hayatının son demlerinde adeta yaşlılık meşgalesiymiş gibi algılanıp heba edilen gençlik ve yıllar göz ardı edilmektedir. Kişinin hayatını dünyevi zevk ve saadetler peşinde geçirip yaşlılığında dahi olsa bazı gerçekleri anlayıp pişman olması yinede takdir edilebilecek bir davranıştır. Çünkü Allah’ın kimi ne şekilde affedeceğini sadece Allah bilebilir. Ancak Allah kulunu affetse dahi insanın boşa geçirmiş olduğu yıllarını geri getirebilme ve bu yıllarını hayra yönelik işlerle geçirebilme imkânı olamayacağından insan yine kayıptadır. İnsanın haramlara girebilme imkân ve kudreti varken haramlardan sakınabilmesi ile gerek fiziki gerekse manevi manada bu kudretlerini yitirdiğinde haramlardan uzak kalması arasında oldukça önemli fark olsa gerek.

Samimi bir inananın en büyük hedefi beklentisiz olarak Allah’ın rızasını kazanmaya çalışıp çabalamak, hesap kitap yapmadan, Allah’ın emir ve yasaklarını sorgusuz bir şekilde harfiyen yerine getirmektir. Zaten yüce Yaratıcımız samimi ve ihlâslı bir şekilde hayırlı işlerle uğraşan emir ve yasaklara uyan kullarının ahretteki mükâfatlarını eksiksiz olarak sunacaktır. Biz kullara düşen ise Rabbimizin takdirini Rabbimize bırakmak beklentisiz olarak en başta Rabbimizin rızasını ve üst mertebedeki cennetleri hak edebilmek için hayırlı işlerde yarışmaktır.

Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi: Allah’a ve onun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz. Günahlarınızı affeder ve sizi, altından nehirler akan bahçelere, sürekli cennetlerdeki temiz-bereketli barınaklara yerleştirir. İşte bu en büyük başarıdır (61 Saff Suresi Ayet 10-12).

Categories:

Tags:

48 Responses

 1. Alllah razı olsun kardeşim.Yazınızı çok beğendim.Güzel Rabbimi severken hesapsız,kitapsız,sadece Onun o yüceliği,bize vermiş olduğu o benzersiz sevgisi ve hiçkimse tarafından duyamadığımız o büyük saygı ve değer karşısındaki mahçubiyetimiz ve şaşkınlığımız için sevmeliyiz.Yaradan bizi çok seviyor, çok değer veriyor,bunu insan yaşadıça daha iyi anlıyor.Sevgi gösterdiklerinden hangisinden karşılığını yeterince alabiliyorsun.değer verdiklerinin hangisinden karşılığını yeterince görebiliyorsun.Ama yüce rabbim öyle mi?O bize hep herşeyin en güzelini veren,bizi en çok seven,hep yardımını içimizde hissettiğimiz yüce Yaradanımız!O bizim canımız,sahibimiz,herşeyimiz,bitanemiz.Sevgilerin en yücesi en sonsuzu,en akedeni güzel rabbim benim.Allah hepimize yüce cemalini görmeyi nasip etsin inşallah.Tüm müslüman kardeşlerimi Allaha emanet ediyorum.

 2. Yüce Allah (c.c) en başta rızasını kazanan ihlaslı hayırlı kuları olarak huzuruna gelen ve sonra cennetini hak kazanan kullarından olmamızı nasip etsin. Ramazan ayını iyi deerlendirelim arkadaşlar boşa vakit geçirmeleyim ve birbirimize de dualar edelim. Allah’a emanet olun sevgiler

 3. Arkadaşlar bu dünyadaki kötülükleri görmeyin hep bide sayısız güzelliklere bakında yaradanın bu dünyayı bile cennet kıldığını görün hele bide ahrette ki cennetlerde ne mükemmel güzellikler olacak hesap edin bu dünya bize bir model örnek aslında bunu görüp daha mükemmeli için yarışalım inşallah

 4. önce onun (Rabbimin) rızası……sora cennet olsada olur olmasada !! Hayırlı geceler…..

 5. arkadaşlar şu dünyada sizcede en güzel şey insanın dinini bilmesi değilmidir ALLAH tealanın bize vermiş olduğu en değerli en kıymetli hazine budur ki insan oğlunu haberi olmamaktadır arkadaşlar ben hepinizin şu yalan dünyada mutlu bir hayat ve iman ile yaşamanızı temenni ediyorum kendinize iyi bakın ve dininize sahip çıkın

 6. sonsuzca yaşamanın insan fıtratında var olduğunu kullanmaktan çok burda esas meselenin zaten insanoğlunun yine insan sıfatı altında sonsuza kadar yaşayacağını vurgulamak lazım…Ölmek yok oluş değildir ki…sadece ikinci hayata geçişin bir merhalesidir… Allah zaten sonsuz yaşam için bizi dünya hayatında bekletmiyormu?…insanoğlu çeşitli evrelerden geçerek sonsuzluğa adım olarak(ikinci kademe olarak)ahiret hayatı başlayıp zaten sonsuzca yaşayabilecek AMA eğer inanlardansa…! Ki ahiret hayatında dünya hayatının meyvelerini yiyeceğiz.yani dünyada ne ekersek ahirette de onu biçeceğiz…Allah peygamber efendimizin şefaatine nail olmuş ve cennette yanıbaşında yaşayabilecek insanlardan eylesin..bu dünya sizce bir nevi ahiret hayatına benzemiyor mu?yani allah inancıyla yaşayabilmeyi bilenler için bu dünya zaten allahın izniyle kolay gelmez mi insanoğluna…dünya da da en büyük dereceye erişmezmi ki.. bakın allah dostlarına allaha sımsıkı sarılarak zaten dünya hayatlarını da ahiret hayatı gibi yaşamıyorlar mı ki..bu mükafatla da öteki aleme geçerken en büyük dereceyi onlar alır işte….Hem bu dünyada hem de öteki dünyada en iyi derecelendirmeyle yaşamış olurlar böylece…Önemli olan insanın kendi nefsine söz dinletip nefsiyle başaçıkmasıyla şeytana hiç bir şekilde uymamasıyla dünya hayatını geçirebileceği ve bunun sonucundada öteki alemde mükafatlanacağını bilmesidir…ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN….

 7. gönullerın efendısı ya resuullah daima senı kalbimizde tasıyacagız

 8. “HER HAK SAHİBİNE VERİLMİŞTİR.”
  HZ. MUHAMMET S.A.V

 9. Rabbimizin rızasını kazanabilmek her türlü karşılığın üzerindedir. Rabbimizin bize lutfettikleri sayısız güzelliklerin az da olsa şükrünü yerine getirebilmek için çok çalışıp çabalayalım derim şayet kazananlardan olmak istiyorsak.

 10. sevgili arkadaşlar evet hepiniz güzel yorumlar yapmıssınız ama şunu iyi bilinki sadece inanmak yetmiyor zira şu anda dünya üzerinde Allah’a inanmayan yok gibi önemli olan teslimiyet Allah’a ulaşmaya çalışmak rabbimizle aramızdaki maneviyatı artırmak yaptığımız ibadetlerin zevkine varmak ve bundan mutlu olmak Allah’a teslimiyet yani hidayet yolunda nekadar ilerler ne kadar çaba sarfedersek nefsimizin hastalıklarından o kadar çabuk kurtuluruz bunlar (kin nefret yalan riya hırs vs..) o zaman hayat daha zevkli daha güzel olacak insanlar birbirlerine daha mutlu yakalaşacaktır. unutmayalım… RABBİMİZE verilmiş bir sözümüz var. tüm ruhlar bedene üflenmeden galübelada toplandığında Rabbimiz sormuştu sisi ben yarattım dedikki evet yolunuz belli dedikki evet o zaman şahit olun ve o zaman inkar etmeyin dedikki evet biz şahidiz ve söz veriyoruz. lütfen arkadaşlar verdiğimiz sözü inkar etmeyelim ve unutmayalım.

  8

 11. Esselamün Aleyküm, bu site gerçekten mükemmel yapılmış.Yapandan ve okuyandan ALLAH razı olsun.İnsanları seviyorum YARATANDAN ötürü.arkadaşlar ALLAH insanlara akıl fikir vermiş düşünsünler doğru yolu bulsunlar diye.Gerçek ALLAH ın tek ve hz.Muhammetin onun kulu ve elçisi olmasıdır.şu ölümlü dünyada imanlı ve inançlı bir şekilde ibadet ederek yaşamak gerek.gerisi boş, yani dünyanın ışıltılı,şatavatlı hayatına kanıp zevk ve eğlenceye dalarak ahiret hayatını kaybetmeye değermi? ALLAH hepimizi ıslah eğlesin biz kullarını affeylesin.inançlı bir şekilde ahirete göç etmemizi nasip eğlesin.AMİN

 12. allah bu siteyi okuyan veya okumayan herkeze allahın rızasını kazandırsı hepinizi mutlu bahtiyar yaşatsın yorumlarda olan bircan ince aleykum selam çok güzel yazmışsın allah seni de ıslah eylesin senide affetsin VE BİZLERİDE AMİN.

 13. kurranda ne yazıyosa o olacak allahın işine kimse karışmasın o ne yapcağını bilir
  herkes ölecek
  ve ebdi hayat başlayac ak
  bugün varız yarın yokuz dünyada

 14. yemin olsun ki kuran için gerekirse canımızı veririz cenabı allah bizim gibi aciz kullarının yar ve yardımcısı olsun allah bütün ümmeti muhammetin yanındadır

 15. allah bütün ümmeti muhammed’i cennetinin en yüksek makamlarına alsın ve allah bütün müslümanların yar ve yardımcısı olsun

 16. ALLAH bize hayırlı Ömür Güzel Ameller Ve Kendi Yolunda ölmeyi Nasip Etsin ALLAH ın Rahmeti ve Bereketi ÜzerLerinize olsun

 17. Yüce rabbimiz bize örnek olarak en güzel örnegi yani ölümü vermis, ama ne yazikki bunu göremeyip dünya hayatinin güzelligine aldanip aslolan ahiret hayatimiz icin gerekeni yapmiyoruz. Yüce rabbim bizi dogru yoluna iletip sevdigi kullarindan eylesin. ALLAHA LAYIK BIR KUL OLMAK DILEGIYLE

 18. Kul olarak kiskandigim tek insan sevgil peygamberimiz HZ. MUHAMMET AS Yüce rabbimin habibim dedigi kulu ve elcisi, ne güzel ALLAH katinda en sevilen kul ve elci olmak.

 19. Şüphesiz insan oğlunun yapması gereken tek şey ALLAH ın rızasını kazanmaktır.Allahın rızasının nerede nasıl vb.olduğunu bilmek mümkün olmadığından büyük küçük demeden her yapılan işte aramalıyız.Allahın sevgisini kazanan insan mutluluğu yakalayan insandır.Allah muhafaza etsin İnsan sevse Allah sevmese o sevginin insana ne faydası olabilir ki!!! Oysa Allah sevdimi Kainat ve içindekilere düşen Rabbinin isteğini yerine getirmekolmalıdır.Allah inanan ve inandığını yaşayanlardan eylesin.

 20. öncelikle teşekkürler ediyorum.insan olmann ne kadar zor olduğunu ve günümüzde çok basitçe yaşandığını görüyorum.

 21. siteniz çok guzel ve eğitici dini mukenmel anlatan bir site buyukler ve çoçuklar için iyi bir site çok teşekur ederim.

 22. bu siteyi hazırlayan,bu kadar güzel yorumlar yazan, müslüman kardeşlerim Allah(c.c)hepinizden razı olsun.yazılanları okudukça kalplerimiz Allah sevgisiyle daha fazla dolup taşıyor.çok teşekkür ederim.Rabbim cümlemizi inananlardan eylesin.Allah razı olsun

 23. bu sıte sayesınde bılmedıgım bırcok seyı ogrendım hepınızden allah razı olsun

 24. insan ölmemek ister because kendinden emin değildir.ancak her canlı ölümü tadacaktır.

 25. tek kelimeyle güzel mekaleler..allah tüm insanların hakkında hayırlısını versın verıyordo yarabbim önemli olan mevlaya yönelmek ondan ıstemek..bu dunya kalıcı bır dunya degıl ve arkadasımızın soyledıği gıbı ne ekersek gercek dunyada da onu biçecegiz..yarabbim cumlemizin hakkında hayırlısı nasip etsın..

 26. boyle yazılarınızı devamlı yayınlayın arkadaslar bu resmen cıhad demek Allah hepınızden razı olsun

 27. Bütün yorumları okudum.Büyük bir keyifle .Sahabe dönemiNDEKİ GİBİ TAM TESLİMİYETLE
  ALLAHA İNANAN BİR NESLİN GELİYOR OLDUĞUNU GÖRMEK ………..RABBİM ,KALBİMİZİ DİN ÜZERİNE SABİT KIL.MÜSLÜMAN OLARAK ÖLMEMİZİ NASİP ET.ALLAHIM ,ZİKRİMİZİ,İMANIMIZI ŞÜKRÜMÜZÜ ARTIR.HERBİRİMİZ,MÜSLÜMANLARIN İLKİ OLMAKLA EMROLUNDUK.BİZE BU DÜNYADA DA GÜZELLİK,AHİRETTEDE GÜZELLİK VER ,BİZİ CEHENNEM ATEŞİNDEN KORU.
  ALLAH’A EMANET OLALIM.

 28. bakın bi etrafınıza bu ağaçlar doğa tabiat nası var oldu evren yaratılmadan önce madde yok tu nasıl var oldu tek bir noktadan nasıl patlama oldu tesadüfmü ? hayır değil bu tam ve eksiksiz Allah ( c.c ) VARLIĞINI GÖSTERİRİR.arkadaşlar kur anda ki uyarıları dikkate alalım.ve inkar edenlerde olmayalım yok sa ebedi bir cehennem azabıyla karşı karşıyayız ALLAH bizi cehennem ateşinden korusun amin !

 29. YÜREĞİNİZE VE ELLERİNİZE SAĞLIK .
  SİZİN CENNETE BAKIŞ AÇINIZA BENDE DEĞİŞİK BİR BAKIŞ AÇISI SUNMAK İSTEDİM.
  ÜÇ BOYUTLU EVREN GİBİ ÜÇ BOYUTLU CENNETİN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞÜMDÜR.
  BU DÜNYA CENNETİ,AHİRET CENNETİ VE KIYAMETTEN SONRAKİ SONSUZ CENNET HERKESİN MERTEBESİNE GÖRE KALACAĞI EBEDİ GÜZERGAH…….

 30. cennet cehenmemi bilerek yaşıyor insanoğlu.kuranı okumadan yaşıyor insan oğlu.oysa kuranda öğrenmesi zor hiç birşey yoktur eğer iyi düşünse insan oğlu.iki akıllı yaşıyor insanoğlu.biri evet biri hayır bunlarda denmeden yaşanmıyor tabiki doğru yola evet hayıra gerek yok sadece yol var bunu zor buluyor insan oğlu.dallı budaklı tek yol doğruyu yanlıştan ayırmak zordur bunun akıl yolu .insanoğlu istese bilir gittiği yolu.cennetemi cehennememi gideceğini anlamazmı insan oğlu.herkez yaptığının karşılığını alacak nerde bizim insanoğlu.kuranı hızlı hızlı okursa anlamaz bizim insan oğlu .kuranı okuyup anlarsa uygularsa işte budur bizim insan oğlu.allah herkeze kuranı anlayarak okumayı nasip etsin orda cenneti cehennemi daha iyi anlar insanoğlu ona görede yolu kolaylaştırır allah yolunu .çok uzun oldu çok şeyler yazmak istedim aslında ama bukadar yeter .allahın cennetine gitmek isteyen gider doğru yolunu bulursa.doğru yor adı gibi doğruluktur.allah akılı herkeze verdi kim güzel kullanırsa cennet ona yakındır.kim kötü kullanırsa cehennem ona yakındır bunu anlamayacak kimse kaldımı bu hayatta .herkez kendi cennetini yada cehennemini hazırlıyor bu dünyada diyor vede bitiriyorum. saygılar benden

 31. s.a merhabalar ben ş.urfadan m.emin sizlre sonsuzca tşkür ederim bu siteye hazırladığınız için allaha emanet olun saygılar sizden bir ricamda var bana dua etmenizi bekliyorum hafızlığa başlamak istiyorum

 32. sELamU AleykUm BeN Ş.uRfAdan MUhAmED Emİn böYlESiNE GüZeLbİr SiTe hazIrlIYInA SOnSuZda TEşŞekkÜR EdErİm aLlAhA eMaNeT olUn siZdEn DuA TaLebİnİzi bEkLiYoRuM HaFıZlıĞa BaŞlAyAcAmDa ALlAhIn SELaMı vE RaHmEtİ ÜZeRİnİzE olSUuNN

 33. sElAmU aLeYKüM MerhAbAlAr MeVLÜy KAnDiLiNiZ mÜbareK olSuN

 34. De ALLAH ALLAH ALLAH
  Zikredersen Mevla’yı
  Zikreder Mevla seni
  Budur kulunun şükrü
  De Allah Allah Allah

  En büyük ismi celal
  Gönülden pası siler
  Kir gönülden gidince
  De Allah Allah Allah

  Zakir mezkûr bir eyle
  İsmi celali söyle
  Âlemlerde seyreyle
  De Allah Allah Allah

  Zikrim ismi celaldir
  Benliğim külli fandır
  Baki rabbi cemaldir
  De Allah Allah Allah

  Bu görünen bir tendir
  Candır hem cananıdır
  Canı canana erdir
  De Allah Allah Allah

  İsminle nefes alır
  Vücutla hayat bulur
  Görünen hep o olur
  De Allah Allah Allah

  Mehmet Ali zikreyle
  Gönlü kirden temizle
  Cemali hakka dönde
  De Allah Allah Allah

 35. Allah Allah Diye Çanakkale de
  Feryatlar yükseldi semaya arş’a
  Allah Allah diye çanakkale de
  Anadolu için basıldı marş’a
  Allah Allah diye çanakkale de.

  İngilizin bozuk fikri sezildi
  Gece gündüz peşi sıra gezildi
  Mehmetçikler siper olup dizildi
  Allah Allah diye çanakkale de.

  Tarihin önünde yazıldı destan
  Boğaz ceset doldu sanki kabristan
  Yer le gök inledi gizemli ses den
  Allah Allah diye çanakkale de.

  Onbaşı derler de Seyit onbaşı
  Koskoca mermiyi kaldırdı döşü
  Arnının çatından vurdu kalleşi
  Allah Allah diye çanakkale de.

  Sanki yağmur gibi mermiler yağdı
  Nice anaların boynunu eğdi
  Atamız hınç ile düşmanı boğdu
  Allah Allah diye çanakkale de.

  Süngülerle serdik namerdi yere
  İmanı zırh oldu her bir nefere
  Yaşlıyla genciyle koştuk zafere
  Allah Allah diye çanakkale de.

  Pişman ettik geldiğine bogaza
  Alacanlı döktük vurup denize
  Kan yutturduk kan şu pis ingilize
  Allah Allah diye çanakkale de.

  Zalimin zulmunu ne de çok gördük
  Geçilmeyen etten bir kale ördük
  İkiyüzellibin, şehit’i verdik
  Allah Allah diye çanakkale de.

  İşte biz bu ceddin torunlarıyız
  Vatanın gelecek yarınlarıyız
  Gerekirse tekrar vurulmalıyız
  Allah Allah diye çanakkale de.

 36. benim gibi dinini hakkıyla öğrenememiş kullara verdiiniz değerli bilgilerden dolayı Allah (C.C.) sizlerden razı olsun. biz bilgiye, ilime açız. bunca yıl geçirdiğimiz boşa harcadığımız yıllarımıza pişmanız. Ama Allaha şükürler olsun ki doğru yolu bulduk bu yol İslam dır. ve şunu son olarak söylemek istiyorum ki gençlerin dinini peygamberini ibadetlerin önemini bilmediği için alimlerin gerçek anlamda hocaların ilim adamlarının üzerinde hakkı vardır diye düşünüyorum. bu siteyi ve yazıları çok beğendim ve etkileyici buldum inanın burda yazılanların bir çoğunu bilmiyordum. bu değerli yazıları yazıcıdan çıkartıp çevremdeki insanlara dağıtmayı düşünüyorum çünkü herkesin internetten bilgi edinme imkanı yok. Allah sizden razı olsun

 37. Mallarını ve canlarını Allah yolunda harcayan mü-minler Allah’ın zaten sevdiği bir kuludur. Şükretmekte Allah’ın sevgisini kazandırır. Onun yarattığı iyi şeyleri ona bir teşekkür olarak şükür olarak ona geri göndermek onu mutlu eder ve sevgisini kazanırız. Allah’ım verdiğin herşey için milyarlarca şükür sana ya Rab.

 38. Bizinsanlar nekadaraciziskikendinefesimizi 5dk tutamzken karanlıkta göremezken havasız birortamda duyamzken nasıloluyorda kalmış
  yüçeyratacıyaa isyan ediyor ve onun emirlerine karsı geliyoruz yazık insana halbuki ALLAH [C.C]bizinsanı enüst mertebede yaratık amaen altmertebeyecektik dediği ayetinde insnın açizliğini ve nekadar nankör olduğunuuanlatmıştır bu ün bilim cağında yasıyoruz allah heryerde onu yartığıı her varlıkta görebilriz ama nitekim insanlar körermiş ya fareye tapanlar agaca yılana hertürlüü hayvana tapanlar günümüzde malesef var buda insanların nekadar açiz olduğunu göstermiyormu
  Saygı deger hacalar blim adamları bu tip insanların doğru yolaa sevk etmeleri gerekmezmii madem resululahın fıtratını devam etiriyorsa ümeti muhametolarak neden bu insanları doğru yola ALLAHA DAVET ETMİYORUZ BİZDEE SORUMLU DEGİLMİYİZ HEPİMİZ HESAPP VERMİÇEKMİYİZ ALLAHA kıyamet gününde ALLAH BUNU BİZ
  İNSANLARA SORMAZMI ÖZELİKLEDE ALİMLERE SİZ ALİMLERDEN BU CİDİYETİ DÜŞÜNMEYE DAVET ETMEK İSTİYORUMMM

 39. Estağfirullah
  La ilahe illallah muhammedün resullullah
  ALLAHUMME salli ala seyyidina muhammeden ve ala ali seyyidina muhammed
  Ya müridu ya allah
  Ya saburu ya allah

 40. YA HANNAN YA MENNAN YA ARŞIL KERİM YA LÜTFUNDA HOŞ KAHRINDA HOŞ TEK SENSİN MEVLAM YARABBİ AŞIK OLDUM MEVLAYA AŞIK OLDUM RAHMANA AŞIK OLDUM BENİ YOKTAN TASARLAYIP VAR EDENE ELHAMDÜLİLLAH Kİ RABBİM BENİ VAR ETTİ VARLIĞINDAN HABERDAR ETTİ SANA SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN RABBİM.İNŞAALLAH CEMALİNİ ŞU ZAVALLI KULUNA ÇOK GÖRMEZSİN AMİN.

 41. BİR GÜN GELİR HAK YERİNİ BULUR BİR GÜN GELİR GÜNAY YA GÜLER YA AĞLAR FAKAT ŞU BİR GERÇEK Kİ ZALİMLER SONSUZA KADAR AĞLAR

 42. allah razi olsun niye bu yazilari feys booßka tasiyamiyorus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *