Allah, Evren ve İnsan Üzerine

Zekât ve Sadaka Nedir? Kimlere Verilir?

Yazan: Emre Dorman

Zekât ‘temizlenme’ ‘çoğalıp artma’, sadaka ise ‘doğrulamak’ gibi manalara gelmektedir. Yine ayetlerde geçen infak kelimesi ise ‘harcama yapmak, sahip olunan mallardan vermek’ manalarına gelir. Kul yüce Allah’ın ona bahşetmiş olduğu nimetlerden ihtiyaç sahiplerini faydalandırarak hem arınır hem de Allah’ın emrini doğrulamış olur. Kur’an-ı Kerim’de zekâtın ne ölçüde verileceği ile ilgili bir oran belirlenmemiştir. Ancak Bakara Suresi 219. ayette geçen afv kelimesi “bağışladıklarınızı” manasına gelmektedir ve malının ne kadarını bağışlanacağı kişiye bırakılmış bir durumdur. Belirlenmiş bir oran olmaması dileyenin dilediği kadar zekât ve sadaka verebileceği sonucunu doğuracağı için aslında az dahi olsa yapılan zekât ve sadaka harcamaları emrin yerine gelmesini sağlayacaktır. Ancak işin bir de öteki ve en can alıcı boyutu vardır ki o da belirlenmemiş zekât oranı kişiyi, Allah’ın emrini gereğince yerine getirebilmek için ne kadar malını bağışlayabileceği, malının ne kadarından vazgeçebileceği imtihanı ile karşı karşıya getirmektedir. Zekâtın verilmesi emrin yerine gelmesi açısından kolay, altına girilecek fedakârlığın ve cömertliğin oranı açısından ise imtihan kılınan bir durumdur.

Şayet insanlar sahip oldukları imkânları etraflarındaki ihtiyaç sahipleri ile paylaşsalar emin olun hiç ihtiyaç sahibi kalmayacaktır. Ancak ne yazık ki pek çok toplumda olduğu gibi imkânlar ve zenginlikler belirli kesimlerin elinde dönüp dolaşan bir faydalanma halindedir. Allah’ın dilediğini zengin dilediğini ise fakir kılması imtihanı dairesinde gerçekleşen olaylardır. Hem bu dünya hem de ahiret açısından hangisinin daha şanslı olduğu ise beklenenin aksine tespit edilebilecek bir durum değildir. Bir düşünün bu dünyada çok zengin bir insansınız ve dilediğinizi alabiliyor dilediğinizden yüz çevirebiliyorsunuz ancak nefsinizin doymaz tutkularından başka bir şeyi gözetmeden bu dünyadaki yaşamınız son buldu. Ahirette ise bu nimet ve imkânlardan sorguya çekilmektesiniz. Şayet dünya hayatındaki malınızın ve imkânlarınızın hesabını ahirette veremezseniz haliniz ne olacak hiç düşündünüz mü? Önemsiz görülen bir fakir ise dünya hayatındaki fakirlik imtihanını başarı ile vermiş ve ahirette ödüllendirilmiş ise sizce tekrardan dünyaya dönüp yaşama imkânınız olsa hangi hayatı tercih ederdiniz? Hakkı verilmeyen zenginlik mi? Yoksa hakkıyla yerine getirilen fakirlik mi? Örnek almak isteyene tüm malını ve servetini Allah yoluna aktaran ve bu uğurda var gücüyle çalışan pek çok inanan örneği mevcuttur. Aksi pek çok örneğin mevcut olduğu gibi. Zekât ve sadaka vermek için zengin olmayı beklemekte doğru değildir. Bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcama yapılmasını emreden ayetler göz önünde bulundurulduğunda az da olsa çok da olsa kişi imkânları ölçüsünde hayırlı işler için harcamalar yapmalı ve malını arındırmalıdır. Zekât ve sadakaları verirken gösterişten uzak durmak mümkün mertebe gizlice vermek ve yapılan iyilikleri insanların başlarına kakmamak gerekir. Kur’an-ı Kerim ayetleri gerek zekât ve sadakalara teşvik edişi gerekse bunların kimlere verileceği hususunda şu şekilde açıklamalar yapmaktadır:

Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: Bağışladıklarınızı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Bakara Suresi Ayet 219.

Ey iman edenler! Alış-verişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın. Küfre sapanlar zalimlerin ta kendileridir. Bakara Suresi Ayet 254

Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden, her başağında yüz dane bulunan yedi başak çıkarmış bir daneye benzer. Ve Allah, dilediği kişi için daha da arttırır. Allah Vâsi’dir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir; Alim’dir, her şeyi en iyi biçimde bilir. Bakara Suresi Ayet 261

Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İnfak ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir. Ali İmran Suresi Ayet 92

Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever. Ali İmran Suresi Ayet 134

Allah uğrunda O’na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim’in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O’dur sizin Mevlâ’nız. Ne güzel Mevlâ’dır O, ne güzel yardımcıdır O! Hac Suresi Ayet 78

Namazı kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin. Bakara Suresi Ayet 43

Namazı kılın, zekâtı verin. Benlikleriniz için önden gönderdiğiniz her hayrı, Allah katında bulacaksınız. Hiç kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir. Bakara Suresi Ayet 110

İman edip hayra ve barışa yönelik değerler üreten, namazı kılan, zekâtı verenler için Rableri katında kendilerine özgü ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardır onlar… Bakara Suresi Ayet 277

Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alış-veriş de onları Allah’ın zikrinden/Kur’an’ından, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği/yer değiştireceği günden korkarlar. Nur Suresi Ayet 37

O müminler ki, namazı kılar, zekâtı verirler. Ve âhirete tam bir biçimde inananlar da onlardır. Neml Suresi Ayet 3

İnsanların malları içinde artsın diye riba olarak verdiğiniz, Allah katında artmaz. Allah’ın yüzünü isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte onu verenler kat kat artıranların ta kendileridir. Rum Suresi Ayet 39

Ey iman sahipleri! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer. Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Bakara Suresi Ayet 264

Sadakaları açıklarsanız bu da güzeldir. Ama onları gizler ve yoksullara bu şekilde verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır; günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah, Habîr’dir, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberi vardır. Bakara Suresi Ayet 271

Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir. Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. Bakara Suresi Ayet 280

Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki: “İnfak ettiğiniz mal ve nimet; ana-baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir. Bakara Suresi Ayet 215

İnfak edilenler, Allah yolunda kapanıp kalmış, yeryüzünde dolaşamaz olmuş yoksullar içindir. İffet ve onurları yüzünden, cahiller bunları, zengin kişiler sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ve yırtıklık ederek insanlardan bir şey istemezler. Nimet ve imkândan infak ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir. Bakara Suresi Ayet 273

Sadakalar/zekât malları Allah’tan bir farz olarak sadece şunlar içindir: Fakirler, düşkünler, sadakalarla ilgilenmeye memur edilenler, kalpleri yakınlaştırılıp ısındırılacak olanlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişi. Allah Âlim’dir, Hakîm’dir. Tevbe Suresi Ayet 60

Şu bir gerçek: sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, bir de Allah’a güzelce borç verenler için karşılıklar kat kat yapılır. Onlar için, onur verici bir ödül de vardır. Hadid Suresi Ayet 18

133 Yorum »

 1. hatice derman Tarafından Yapılan Yorum

  kendinize sorun bakıyım hiç etrafınızdaki en yakın yerde gerçekten muhtaç olan birilerinin araştırmasını yaptınız mı…?yoksa hep ayağınıza mı gelsin istersiniz fakir insanların…ayağınıza gelene üçbeş kuruş verip kurtulursunuz;belkide bu gerçekten ihtiyaçlımı ki diyipte aranızda hiç vermeyenler de vardır muhakkak…ya yakınımızdaki fakiri görmezden gelir yada geleni boş çeviririz…bazı insanlarda zekatı sadakayı muhtaç olmasada akrabasına verip kurtulduğunu zanneder…KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN GERÇEK MÜMİN OLAMAZ DER EFENDİMİZ A.S sadece bu hadisi şerifi hayatımıza geçirsek gerçek kurtuluşa erenlerden olacağımız muhakKak …tabi bu sözlerim başta kendi nefsimedir…dünyada her millet zekat ve sadaka vermeyi sistem olarak gerçekleştirse emin olun ne afrikada aç insan kalır , ne de dünyanın hiç bir yerinde açlıktan uyuyamayan bir çocuk kalır..Allahu teala hepimizi zekatı ve sadakası kabul görmüş müminlerden eylesin…AMİN

  Eylül 28th, 2007 | #

 2. CeYLaN Tarafından Yapılan Yorum

  Rabbim sen bize hesabını veremeyeceğimiz mal mülk para nasip etme nasip ettiklerini de cömertçe ihtiyaç içindeki kullarınla paylaşmamızı nasip eyle bizi şaşırtma saptırma dosdoğru eyle. amin

  Ekim 29th, 2007 | #

 3. Cemalettin Tarafından Yapılan Yorum

  Bence bunların hepsi çok güzel gayet doğru be de ödevimi yapmak için araştırdım.Önceden bunların bazılarını biliyordum ama bu kez okudum ve çok şy öğrendim yarın gidip sadaka vercem

  Kasım 1st, 2007 | #

 4. ÖZGE Tarafından Yapılan Yorum

  BNCE GÜZEL ÖGRETMEMDE BÖLE BİŞİ İSTEMİŞTİ TAM BANA GÖRE GERİSİ ÖGRETMENE KALDI İİYİŞALLAH GZL NOT VERİR….

  Kasım 5th, 2007 | #

 5. Songül TOZKOPARAN Tarafından Yapılan Yorum

  Allah(c.c.) razı olsun çok güzel bir çalışma yapmışsınız. selam ve dua ile…

  Kasım 6th, 2007 | #

 6. merve Tarafından Yapılan Yorum

  süper ve dehşet bi site

  Kasım 11th, 2007 | #

 7. gulbayra Tarafından Yapılan Yorum

  cok guzelmis.Allah herkesi hidayete erdirsin..

  Kasım 17th, 2007 | #

 8. şeyda Tarafından Yapılan Yorum

  güzel site olmuş hemen hemen her şey düzgün yzılmış anlayışlı

  Kasım 25th, 2007 | #

 9. özlem Tarafından Yapılan Yorum

  super olmos ya yadım ödeim tık diye çıktı saolın ya teekkürler

  Kasım 25th, 2007 | #

 10. samed Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bir sitede yayınlanmış yani kısacası güzel olmuş

  Kasım 26th, 2007 | #

 11. green_eyes Tarafından Yapılan Yorum

  performans ödevim için gerekli tüm bilgiler var teşekkürler…

  Kasım 28th, 2007 | #

 12. medine, hilal ve özge Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuş teşekkür ederiz performans ödevleri için çok güzel bir site………………….

  Aralık 11th, 2007 | #

 13. kocaeli_körfez Tarafından Yapılan Yorum

  Bence bu sitede tüm gerekli bilgilere ulaşabiyiyoruz.Bu siteyi yayınlayana teşekkür ederiz.Herekese bu siteyi öneriyorum.

  Aralık 13th, 2007 | #

 14. yavuz Tarafından Yapılan Yorum

  bu site çok güzel ellernize sağlık!

  Aralık 14th, 2007 | #

 15. fb1997 Tarafından Yapılan Yorum

  çok sağolasın efenim sayenizde performans ödevim tamamlandı

  Aralık 17th, 2007 | #

 16. yosun Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel harika çok beyendim hazırlayanlara çok teşekkür ederim

  Aralık 23rd, 2007 | #

 17. yagmur Tarafından Yapılan Yorum

  walla coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook süper basarılarının dewam etmesini dilerim dogrusu cccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkk kolay işimi hallettim!!!!

  Aralık 26th, 2007 | #

 18. ocak18rd2008 Tarafından Yapılan Yorum

  bence süper ya herkes ödevlerni yapabliyo bende performans ödevimi yaptımtım

  Ocak 3rd, 2008 | #

 19. sudenaz Tarafından Yapılan Yorum

  çokk güzel ödevleri olan arkadaşarımız burdan yapsın ödevlerini

  Ocak 3rd, 2008 | #

 20. S€N@ Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten ödevim için gereken herşey var
  ellerinize sağlık ço…o…ok teşekkürler

  Ocak 8th, 2008 | #

 21. özge uğraş Tarafından Yapılan Yorum

  bence sadaka iyi insanlara kendine yardım etmiş insanlara verilir.yani kötü insanlara zekat verilmez.

  Şubat 2nd, 2008 | #

 22. veysel Tarafından Yapılan Yorum

  açıklamalarda çok güzel ayetler bulunmaktadır zeket ve sadaka için uygulanması gereken en güzel acıklamalardır

  Şubat 27th, 2008 | #

 23. neslihan Tarafından Yapılan Yorum

  yya bu site çookk işime yarıyo ççook teşekkür ederim

  Mart 5th, 2008 | #

 24. _?_@Sİ_?_ Tarafından Yapılan Yorum

  süpppppeeerrrrrrrrrrrrr bir web site

  Mart 26th, 2008 | #

 25. G.antep araban Tarafından Yapılan Yorum

  insanlar (bir) sene zekat verseler fakir kimser kalmaz

  Nisan 23rd, 2008 | #

 26. mehmet Tarafından Yapılan Yorum

  sağolun Allah razı olsun sizden insanlarımızı besleyen bir site hazırlanmı devamında başarılar

  Mayıs 2nd, 2008 | #

 27. ŞEFİK Tarafından Yapılan Yorum

  eğerki içtehuzuru arıyorsanız bukonular sizi doğru yola götürür.gerçek aşk burdadır
  busiteyi hazırlayanlara gönülden teşekür eder ve çalışmalarının devamını dilerim
  ALLAH (a.c)bizleri imanlarımızla huzuruna çağırsın.amin

  Mayıs 25th, 2008 | #

 28. derya Tarafından Yapılan Yorum

  ÖNCELİKLE TŞKKÜRLER BU SITE ÇOOOK GÜZEL VE AYDINLATICI OLMUŞ HAZIRLAYAN HERKESE SAYGILAR ALLAHA EMANET OLUN.

  Mayıs 25th, 2008 | #

 29. serkan Tarafından Yapılan Yorum

  Cok GüzeL Cok SağoL

  Eylül 22nd, 2008 | #

 30. GÜLSÜM Tarafından Yapılan Yorum

  cok tesekkür edderim cok gerekliydi bu ödev sitenize bayıldım herkesde basarılar

  Eylül 23rd, 2008 | #

 31. hüseyin Tarafından Yapılan Yorum

  ya rabbim sana şükürler olsun

  Ekim 5th, 2008 | #

 32. osman Tarafından Yapılan Yorum

  allahım sana şükür anca buldum

  Kasım 4th, 2008 | #

 33. hilal Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel ödevlerimde çok yardımcı oldu tşk:)

  Kasım 11th, 2008 | #

 34. aaaaaaa Tarafından Yapılan Yorum

  ya müthiş olumş elinize sağlık

  Kasım 21st, 2008 | #

 35. ERSİN Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH SİTENİN KURUCUSN RAZI OLSUN INSANLARI AYDINLATSINLAR HERKEZ BİŞEYLERİN FARKINA VARSIN. TESKKÜRLER

  Kasım 27th, 2008 | #

 36. mine Tarafından Yapılan Yorum

  süper………………………onun ssayesinde ödevimi yaptımmm……

  Aralık 13th, 2008 | #

 37. fırat Tarafından Yapılan Yorum

  tşkürler performans ödevi için gerekiydi saolunn varolun

  Aralık 17th, 2008 | #

 38. hatice Tarafından Yapılan Yorum

  serhan hocanon verdiği bu ödevi zevkle hazırlıyorum onu bir hoca olarak çok ama çok seviyorum

  Aralık 24th, 2008 | #

 39. sevim Tarafından Yapılan Yorum

  siternin kurulması çok iyi olmuş sag olun beni ve arkimi çok aydınlattı ödevimide yapdım süper başarınızin devamını dilirim

  Aralık 25th, 2008 | #

 40. tülay öztokcan Tarafından Yapılan Yorum

  Alllahımm sen bizi koru taşıyamıycağımız yükleri sırtımıza yükleme YARABBİM!!!

  Aralık 25th, 2008 | #

 41. tülay öztokcan Tarafından Yapılan Yorum

  ne diyim ki ALLAH KURANDANDA YAZANDANDA RAZI OLSUN….. !!! : ))

  Aralık 25th, 2008 | #

 42. tülay öztokcan Tarafından Yapılan Yorum

  GERÇEKTEN ÇOK GSL Bİ SİTE OLMUŞ ALLLAH ım HERKESE BU SİTEDEN YARARLANMAYI NASİP ETSİNN…

  Aralık 25th, 2008 | #

 43. ayşe Tarafından Yapılan Yorum

  allah israile vicdan versin şuur versin eğer yola gelmezlerse hüsrana uğratsın

  Aralık 30th, 2008 | #

 44. ayşe Tarafından Yapılan Yorum

  bu siteye giren herkes Allah rızası için artık bi yol bulalım gazzede ki katliama son verilsin böyle elimiz kolumuz balı olmazz onların yernde bizde olabilirdikkk:(:(:(:(

  Aralık 30th, 2008 | #

 45. hatip Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bir yazı teşekür
  ederim

  Ocak 2nd, 2009 | #

 46. gözde Tarafından Yapılan Yorum

  çokgüzelll

  Ocak 7th, 2009 | #

 47. 311474 Tarafından Yapılan Yorum

  tam ödevim

  Ocak 7th, 2009 | #

 48. Zafer Tarafından Yapılan Yorum

  Allah razı olsun…

  Mart 20th, 2009 | #

 49. burak Tarafından Yapılan Yorum

  çok güsel olmuşş

  Mayıs 14th, 2009 | #

 50. AHMET ÜSTÜNBAŞ Tarafından Yapılan Yorum

  Zekat verilirken fakir asla rencide edilmemelidir.. Zkat verecek zenginler zekatlarını Devlet eliyle dağıtmaları bana göre en uygunudur..

  Kimler muhtaç onu Mahalle ve Köy Muhtarları çok iyi bilmelidir.. Sosyal Yardımlaşma Kurumları Muhtarlardan alaçağı fakirler listesine göre dağıtım yapılmalı.. Hem alan devletten aldığını zannettiği için kişilere karşı mahcup duruma düşmeyecek.. Hemde zekat veren zengin kime verdiğini farketmeyece.. O kişiyi kontrol altına almış olmayacak..

  Zaman içinde ben sana zekat veriyorum.. Sen bana böylemi yapacaktı.. Veya dediğimi yapmalısın.. Gibi yanlış hareketler olmamalıdır.. Ayrıca çocuklar arasında bile aşağılık duygusu oluşabilir..

  Zekat fakirin zenginden karşılıksız vede dolayısız alacağıdır.. Bunu zengin mutlaka vermelidir.. Hz. Musa zamanında çok büyük zengi vardı.. Kur’an’ da bu geçer.. KARUN fakirlerın hakkını vermediği için yeri dibine battı… Bu örneği herkesin okuması gerek…

  Eylül 10th, 2009 | #

 51. buse Tarafından Yapılan Yorum

  bencede süper olmus dincide perfonmas ödevi vermişti ödev tam yerini buldu bence ögretmen iyi not vericek diye düsünüyorum

  Ekim 20th, 2009 | #

 52. sevcan tice Tarafından Yapılan Yorum

  bu site gerçektende çok güzel performans ödevleri için çok yararlı bir site ben ise ödevleri burdan yaptım ve notum çok yüksek verdiler sizinde bu siteyle ödev yapmanızı tavsiye ediyorum BAŞARILAR

  Ekim 27th, 2009 | #

 53. =)) Tarafından Yapılan Yorum

  çk gsellll

  Ekim 28th, 2009 | #

 54. sibel Tarafından Yapılan Yorum

  yha çok güzel bir site…teşekkürler..ALLAH(c.c.) razı olsun..selam ve dua ile…

  Kasım 6th, 2009 | #

 55. hüsnegül ünlü Tarafından Yapılan Yorum

  çok başarılı bir site aradıgımı çok kolay buldum teşekkürler

  Kasım 17th, 2009 | #

 56. cihangir ünlü Tarafından Yapılan Yorum

  öncelikle başarılar süper olmuş çok kolay ve dogru bir şekilde bilgi sahibi oluyoruz

  Kasım 17th, 2009 | #

 57. hüsnegül ünlü Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuş çok anlamlı gerçekten başarılar teşekkürler

  Kasım 17th, 2009 | #

 58. derya Tarafından Yapılan Yorum

  teşekkür ederim bana yardımcı oldunuzzzzzzzzzzzzzzzz

  Kasım 20th, 2009 | #

 59. emre Tarafından Yapılan Yorum

  sagol un yawwww

  Kasım 20th, 2009 | #

 60. derya Tarafından Yapılan Yorum

  very beatiful

  Kasım 20th, 2009 | #

 61. melike Tarafından Yapılan Yorum

  çok teşekkürler.performans ödevim süper oldu sağ olun

  Kasım 29th, 2009 | #

 62. melike Tarafından Yapılan Yorum

  çok teşekkürler

  Kasım 29th, 2009 | #

 63. aslı Tarafından Yapılan Yorum

  allahın bizleri bu dünyaya getirmesinin bir sebebi var bunlardan biride iyi olmak iyilik yapmaktır bizlerin elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor ve malesefki neredeyse kimse bunu yapmıyor lütfen yapalım

  Aralık 3rd, 2009 | #

 64. dilan Tarafından Yapılan Yorum

  ben bu adreste aradığım proje ödevimi buldum

  Aralık 9th, 2009 | #

 65. dilan Tarafından Yapılan Yorum

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bir siteydi

  Aralık 9th, 2009 | #

 66. reco Tarafından Yapılan Yorum

  allahın bizleri bu dünyaya getirmesinin bir sebebi var bunlardan biride iyi olmak iyilik yapmaktır bizlerin elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor ve malesefki neredeyse kimse bunu yapmıyor lütfen yapalım

  Aralık 9th, 2009 | #

 67. taktirlik Tarafından Yapılan Yorum

  güzel siteeeeeee

  Aralık 10th, 2009 | #

 68. medine Tarafından Yapılan Yorum

  valla ben çokk beğendim bu siteyi bu sayede ödevimide yapıyorum çok teşekkür ediyorum benim ismide çok güzel dini bir isim

  Aralık 10th, 2009 | #

 69. damla Tarafından Yapılan Yorum

  bence bu site harika bi site:):):):):))::D:D:D:D:D:S:S:S:S:S:S

  Aralık 14th, 2009 | #

 70. emre Tarafından Yapılan Yorum

  çok saolun performans ödevimi bu bilgiler sayesinde yaptım çooooookkkkkkkk saolun

  Aralık 14th, 2009 | #

 71. hazal Tarafından Yapılan Yorum

  Allah sizden razı olsun hayırlısı nayse o olsuun işimi hemen bitirdim aradığım her şey var bu sitede

  Aralık 15th, 2009 | #

 72. eren Tarafından Yapılan Yorum

  çoooooooook
  güzel

  Aralık 15th, 2009 | #

 73. maraz ali Tarafından Yapılan Yorum

  cok guzelde nasil yazcam bunu ben elimle :D D HOCA OLE İSTEDİ

  Aralık 20th, 2009 | #

 74. zeynep Tarafından Yapılan Yorum

  bu site sayesinde osman hocanın verdiği ödevi yapıcam sağolun

  Aralık 21st, 2009 | #

 75. damla Tarafından Yapılan Yorum

  bence süper tam hocanın istediği gibi

  Aralık 21st, 2009 | #

 76. derin Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuş tebrikler

  Aralık 23rd, 2009 | #

 77. zeynep Tarafından Yapılan Yorum

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Aralık 26th, 2009 | #

 78. irem Tarafından Yapılan Yorum

  performans ödevim içn ve kompozizyon yazım için süper çok teşekür edrim

  Aralık 27th, 2009 | #

 79. hakan Tarafından Yapılan Yorum

  ödewim çok süperrrr oldu:)

  Aralık 27th, 2009 | #

 80. EmRe Tarafından Yapılan Yorum

  walla din performansı ne zamandı yapamıordum şimdi yaptım saolun warolun

  Aralık 30th, 2009 | #

 81. bihter Tarafından Yapılan Yorum

  güzel olmuş ahhh şu performanslarda olmasa 4 düşecek ama oun syesinde 5 düşüyo süper olmuş teşekkürler

  Ocak 3rd, 2010 | #

 82. TuFaN Tarafından Yapılan Yorum

  tesekkür ederim

  Ocak 3rd, 2010 | #

 83. sinan Tarafından Yapılan Yorum

  çoq qüsel olmus ellerinize saglık arkadaşlar..

  Şubat 17th, 2010 | #

 84. feto Tarafından Yapılan Yorum

  cokkk gzlmiş allah ilik salık vrsin

  Mart 8th, 2010 | #

 85. muhittin türmen Tarafından Yapılan Yorum

  teşekür ederiz

  Mart 12th, 2010 | #

 86. çeçen mücahit Tarafından Yapılan Yorum

  bizler cimrilik ediyoruz allah yolunda hiç infak etmiyoruz istesek maaaşlarımızı alınca sadakamızı vermeliyiz

  Mart 29th, 2010 | #

 87. MEMET Tarafından Yapılan Yorum

  BENCE ÇOK GÜZEL Bİ SİTE ARADIGIM HERŞEY BURDA VAR

  Nisan 15th, 2010 | #

 88. ayşegül Tarafından Yapılan Yorum

  yyha çok güzel olmuş tşk aşkımla beraber yazdık çokmutlu oldum yha:)

  Nisan 23rd, 2010 | #

 89. recep gs Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH(c.c) sizlerdn razı olsun perfoermansımı yapabildim

  Nisan 27th, 2010 | #

 90. ayşegül Tarafından Yapılan Yorum

  süper yha ben bunu nasıl yazcam hocaya çıktı götüriyim valah hangi notu verdiyse artı:D

  Mayıs 13th, 2010 | #

 91. su Tarafından Yapılan Yorum

  siteniz çok güzel ,birkaç alıntı yaptım Hakkınızı helal edin

  Ağustos 18th, 2010 | #

 92. furkan Tarafından Yapılan Yorum

  sitenizden yararlandım hakkınızıhelal edin

  Ekim 20th, 2010 | #

 93. hasan hüseyin Tarafından Yapılan Yorum

  slm herkese siteniz çok güzeldi vallahi çok teşekürler………

  Kasım 4th, 2010 | #

 94. serseri Tarafından Yapılan Yorum

  çok süperrr yaa

  Kasım 9th, 2010 | #

 95. nida Tarafından Yapılan Yorum

  teşekkürler ödevim çooooooook güzel oldu.

  Kasım 11th, 2010 | #

 96. meltem Tarafından Yapılan Yorum

  güzel miş inşallah hoca güzel puanlar verir o da pek virir ya

  Kasım 22nd, 2010 | #

 97. serhat Tarafından Yapılan Yorum

  ben çok beğendim ve doğruydu hepsi.

  Kasım 23rd, 2010 | #

 98. serhat Tarafından Yapılan Yorum

  teşekkürler

  Kasım 23rd, 2010 | #

 99. mahsum aykut Tarafından Yapılan Yorum

  güzel olmuş elllerinize sağlaık allah hepinizi korusun

  Aralık 2nd, 2010 | #

 100. seval Tarafından Yapılan Yorum

  çooooooooooooooookm teşekkür ederim çok sagvulun

  Aralık 3rd, 2010 | #

 101. yasin Tarafından Yapılan Yorum

  site çok güzel olmuş gercekden:))

  Aralık 5th, 2010 | #

 102. kanye Tarafından Yapılan Yorum

  BU site çok güüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeel bilgiler vwar

  Aralık 5th, 2010 | #

 103. azat Tarafından Yapılan Yorum

  coooooooooooooook beeeeeeeeeeeeeğendim

  Aralık 5th, 2010 | #

 104. sait Tarafından Yapılan Yorum

  çok teşekürederim

  Aralık 7th, 2010 | #

 105. çağrı Tarafından Yapılan Yorum

  size gerçekten teşekkürler ödevime çok büyük yardımı dokundu…TEŞEKKÜRLER

  Aralık 12th, 2010 | #

 106. burak Tarafından Yapılan Yorum

  Bu site sayesinde proje ödevimi yapıyom oleyy :D ::D::D::DDDD::D:D:D

  Aralık 13th, 2010 | #

 107. burak Tarafından Yapılan Yorum

  Bu siteyi yayınlayana heLaL oLsun :D

  Aralık 13th, 2010 | #

 108. meryoşş Tarafından Yapılan Yorum

  bune beee konudan çok yorum varrr ama çok güzel olmuşş beğendim enazından ödevime yardımcı olduu

  Aralık 14th, 2010 | #

 109. sımarıq Tarafından Yapılan Yorum

  fena deqıl quzel oLmus bılqıler hosuma qıttı

  Aralık 15th, 2010 | #

 110. hatice Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bilgiler verilmiş çok teşekürler herkes adına .ödevime çok katkısı oldu.emeği geçen herkese teşekürler…..

  Aralık 20th, 2010 | #

 111. ibrahim Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH BİRDİR VE TEKTİR. herkesin yani yılı kutlu olsn 5 vakit namaz kılalım arkadaşlar cennette karşılaşırız ve bu yazdıklarım için bana teşekkur bile edersiniz çünku çok işinize yarıcak bi kılın orda tertemiz korkmadan başı dik bi şekilde yuruyup gidebilirsiniz 2011

  Aralık 29th, 2010 | #

 112. eNes Tarafından Yapılan Yorum

  Thank’s . I do homework . I learning İslam

  Aralık 30th, 2010 | #

 113. salim Tarafından Yapılan Yorum

  harika çok güsel yazılanların hepsi doğru tşk ödevimi hemen yaptım allah razı olsun

  Aralık 31st, 2010 | #

 114. Ré!$ Tarafından Yapılan Yorum

  Çhog Tşk Ederim Ödevimi Yptım 90 Aldım .)

  Ocak 2nd, 2011 | #

 115. sefa Tarafından Yapılan Yorum

  çokk güzel olmuş teşekkür ederim kolayca dersimi yaptın eline koluna sağlık

  Ocak 4th, 2011 | #

 116. furkan Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuş din kültürü performaz görevim yapmama sagladı allah razı olsun

  Ocak 5th, 2011 | #

 117. Hasan Tarafından Yapılan Yorum

  Allaha Emanet

  Ocak 11th, 2011 | #

 118. ramazan Tarafından Yapılan Yorum

  süper bi site anca buldum ama 100 kaptım hoca bu siteyi istedi been den

  Ocak 13th, 2011 | #

 119. burcu Tarafından Yapılan Yorum

  valla süper sonunda kavustum siteme

  Ekim 9th, 2011 | #

 120. tugçe Tarafından Yapılan Yorum

  cokkkkkkkkkkkkkkkkk güzellllllllllllllll

  Ekim 19th, 2011 | #

 121. rabia Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuş ve kolay bir şekilde yapmış oldu performansımı çok teşkürler

  Ekim 26th, 2011 | #

 122. mehmet Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok güzel olmuş

  Ekim 26th, 2011 | #

 123. rabia Tarafından Yapılan Yorum

  gerçektn çok güzl ödewme çk yrdmcı oldu tşk edrim…:)

  Ekim 30th, 2011 | #

 124. fatma şewal Tarafından Yapılan Yorum

  hatice gerçketen çk gzl şeyler sölemiş bunları ödevime kelemliyim

  Kasım 18th, 2011 | #

 125. HÜSEYİN Tarafından Yapılan Yorum

  Allah Razı oLsun emeginize sağlık cok iyi bir site oLmuss tesekkürLer

  (:

  Kasım 21st, 2011 | #

 126. meryem Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok güzel ama çok yazı yazıyor

  Aralık 8th, 2011 | #

 127. goesun Tarafından Yapılan Yorum

  gerçekten çok tşk din kültürü performansımı yaptım çok saqğolun admin=)

  Aralık 15th, 2011 | #

 128. fatihh Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel olmuşta biraz uzun .) çünkü elle yazacam

  Aralık 19th, 2011 | #

 129. murat Tarafından Yapılan Yorum

  çok güzel bir site saol admin din performansını bitirdim :)

  Aralık 24th, 2011 | #

 130. gökhan Tarafından Yapılan Yorum

  kim yaptıysa elleri dert görmesin

  Aralık 28th, 2011 | #

 131. abdullah Tarafından Yapılan Yorum

  kim yaptıysa elleri dert görmesin

  Ocak 4th, 2012 | #

 132. fahrettin Tarafından Yapılan Yorum

  herkese teşekkürler saolun

  Ocak 15th, 2012 | #

 133. banu Tarafından Yapılan Yorum

  allah sizden yerden göğe kadar razı olsun süperr bir çalışma sizi tebrik eder ve kutlarımmmmmm…..

  Mart 20th, 2012 | #

Yorum yapın