Allah, Evren ve İnsan Üzerine

Kur’an Ayetlerine Göre Adalet ve Adil Olmak

Yazan: Emre Dorman

Adalet kavramı ve hükmedildiğinde adaletle hükmedilmesi pek çok Kur’an ayetinde açıklanmış tavsiye ve emredilmiştir. Kur’an ayetlerine göre samimi olarak iman etmiş bir kul, hakkı ve hukuku gözeterek herhangi bir konuda hüküm vereceği zaman adil ve tarafsız olur. Yakınları aleyhine dahi olsa adaletten sapmaz. Şahitliğini gizlemez. Ölçüde, tartıda hesap ve kitapta dosdoğru olur. İnsanları aldatmaz aralarında ayırım yapmaz. Aralarında anlaşma bulunan düşman topluluklara karşı bile adaletli olur gerçeği saptırmaz. Yetimin, öksüzün malını gözetir. Ne kendi heva ve istekleri nede yakınlarının heva ve isteklerine göre hareket etmez. Olay ve durumlara menfaat açısından değil doğruluk ve adalet açısından yaklaşır. Karar vermeden önce dikkatli bir biçimde inceleme yapar. Allah’ın adil olanları ve adaletle davrananları sevdiğini bilir. Bu konudaki Kur’an ayetlerinin bir kısmı şu şekilde gösterilebilir:

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir kâtip doğru olarak yazsın, kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan sakınsın, ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük akıllı ya da za’f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahid tutun; eğer iki erkek yoksa şahidlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın (da olur). Şahidler çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alış-veriş ettiğinizde de şahid tutun. Yazana da, şahide de zarar verilmesin. (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm ve günah) tır. Allah’tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. (Bakara Suresi Ayet 282)

Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele. (Ali İmran Suresi Ayet 21)

Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah, işitendir, görendir. (Nisa Suresi Ayet 58)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları) nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa Suresi Ayet 135)

Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. (Maide Suresi Ayet 8 )

Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, sana hiçbir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever. (Maide Suresi Ayet 42)

Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir. (En’am Suresi Ayet 115)

Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiç bir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.” (En’am Suresi Ayet 152)

Musa’nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır. (A’raf Suresi Ayet159)

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır. (A’raf Suresi Ayet 181)

De ki: “Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında (secde yerinde) yüzlerinizi (O’na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na dua edin. “Başlangıçta sizi yarattığı” gibi döneceksiniz.” (A’raf Suresi Ayet 29)

Allah şu örneği verdi: İki kişi; bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde (bir yük), o, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez; şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? (Nahl Suresi Ayet 76)

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Nahl Suresi Ayet 90)

Ey Davud, gerçek şu ki, Biz seni yeryüzünde halife (yönetici) kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azab vardır. (38 Sad Suresi Ayet 26)

Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva (istek ve tutku) larına uyma. Ve de ki: Allah’ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışma ya (huccete gerek) yoktur. Allah bizi bir araya getirip-toplayacaktır. Dönüş O’nadır.” (Şura Suresi Ayet 15)

Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın. (Rahman Suresi Ayet 9)

Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, kendisine ve elçilerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya çıkarsın). Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. (Vakıa Suresi Ayet 25)

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. (Mümtehine Suresi Ayet 8 )

20 Comments »

 1. Hikmet Tarafından Yapılan Yorum

  “Allah adil olanları ve adaletle davrananları sever” mütiş bir ifade bu. Allah’ın adaletinden hiç şüphe duyulmaz ama insanların çoğu her işin hükmünü bu dünyada görmek istiyor asıl terazinin kurulacağı ahiretteki hesap gününü unutuyor. Allah bu dünyada da ahirette de adaletli olandır. Allah gibi kimse adaletli olamaz.

  May 10th, 2007 | #

 2. Mehmet Gündoğdu Tarafından Yapılan Yorum

  Allah bizler için kuranı yollamış evren nasıl oluşu dünyada bir insanın neler yapacağını neyin iyi neyin kötü olduğunu bizlere kuran yoluyla bildirmiş.

  Allah gibi kimse adaletli olamaz.

  May 19th, 2007 | #

 3. alaattin can Tarafından Yapılan Yorum

  CUMA HUTBESINDEN SONRA İMAMIN OKUDUGU NAHL SURESİ 90. AYET CUMA CEMAAT KALABALIK ARTIK İMAMLARIMIZ ARTIK BU AYETLERIN MEALİNİDE OKUYOR.DÜŞÜNÜP TUTSAK ACABA GÜVENLIK KUVVETLERINE IHTIYAC KALIRMIYDI.ACABA İNSANLAR BIRBIR-
  LERINI YOK YERE ELEŞTIRIRMIYDİ.HAYIIIIIIIIIIIIIIR.
  İŞTE YARATAN RABBİMİN ADALAETİ.KURBAN OLAYIM ONA.

  June 27th, 2007 | #

 4. Hasan BELEK Tarafından Yapılan Yorum

  Merhaba Dostlar,
  Vicdan,Hakkın seslenişidir.Vicdanının sesine kulak veren,Adaletli olur.Bazen bu kişi saf,denir ya,o saflık özündeki Allah güzelliğidir.Herkese selam ederim.Herkesin mübarek üç aylarını kutlarım.Sevgilerimle…
  http://hayatyolu2.blogcu.com/

  July 16th, 2007 | #

 5. ali demir Tarafından Yapılan Yorum

  slm adalet insanlığın ve insanları biri biri ile kaynaşmasıdır diye düşünüyorum

  August 6th, 2007 | #

 6. yiğit Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH NEYİN İİ NEYİN DOĞRU OLDUNU HEPİMİZDEN İİİ BİLENDİR! ŞÜPHESİZ O EN ADALETLEDİR MERHAMETLİDİR! YAZINIZ ÇOK GÜZEL TEBRİK EDERİM…

  August 21st, 2007 | #

 7. yiğit Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN !

  August 21st, 2007 | #

 8. beste Tarafından Yapılan Yorum

  slm hepinize katılıom

  September 20th, 2007 | #

 9. hümeyra Tarafından Yapılan Yorum

  Ben hayatım boyunca bana yapılan kötülükleri hiç umursamadım ve bu insanlara aynı şekilde karşılık vermedim. Yüce Rabbimde beni hiç utandırmadı ve hep kazançlı çıkardı. gerçek adalet Allahımın katındadır biz istesekte herkese hakettiği karşılığı veremeyiz zaten sadece yüce Allahım verir. Allaha havale edelim arkadaşlar mevlam neyler neylerse güzel eyler.

  September 23rd, 2007 | #

 10. sare Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH RAZI OLSUN HEPİMİZİ BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZ ALLAHA EMANET OLUN

  October 3rd, 2007 | #

 11. servet Tarafından Yapılan Yorum

  bir gün ölüp yaptıklarımızın tam karşılığını alacağımıza inanarak yaşarsak dünyada ve ahirette mutlu oluruz

  November 23rd, 2007 | #

 12. adem sezgin Tarafından Yapılan Yorum

  umarım burada öğrendiklerimizi rabbim cümlemize zorluklara rağmen günlük yaşantımızda uygulamyı nasib etsin..amin..

  December 17th, 2007 | #

 13. Tarih Makaleleri Tarafından Yapılan Yorum

  Cok guzel, tesekkur ederim.

  December 25th, 2007 | #

 14. kaddafi yıldırım Tarafından Yapılan Yorum

  ALLAH ENGÜZELİNE DOĞRUYA İYİLİĞE MERHAMETLİĞE SAHİP OLANDIR /ALAHIM BİZLERİ MERHAMETİNİ BİZLERDEN ESİRGEME AMİN/

  January 10th, 2008 | #

 15. furilla_mix_01@hotmail.com Tarafından Yapılan Yorum

  De ki: “Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında (secde yerinde) yüzlerinizi (O’na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na dua edin. “Başlangıçta sizi yarattığı” gibi döneceksiniz…

  October 29th, 2008 | #

 16. Gazi (KİLİS) Tarafından Yapılan Yorum

  Arkadaşlar, dinin direği olan namazlarımızı aksatmadan kılalım. Kılamayanlara kırmadan güzellikle yaklaşıp namaza başlamalarına vesile olalım. En önemlisi GİYBETten uzak duralım. Allah razı olsun…

  December 17th, 2008 | #

 17. hafız beyza Tarafından Yapılan Yorum

  bu rası cok güzel bütün ödevlerimi yaptımmm.

  March 5th, 2009 | #

 18. sendenim Tarafından Yapılan Yorum

  ewet coq gssl bende ödevlerimi yaptımmm :)))

  March 1st, 2010 | #

 19. şeker kız Tarafından Yapılan Yorum

  allaha şükür edin size yardım edene yardım edin

  April 20th, 2010 | #

 20. murat öz Tarafından Yapılan Yorum

  allahın adaletinden asla şüpem yok

  October 15th, 2011 | #

Leave a comment


?>