Allah, Evren ve İnsan Üzerine

Kitap Tavsiye

Türkçe

Abdülhamid, İrfan, İslâm’da İ’tikadî Mezhepler ve Akaid Esasları (trc. M. Saim Yeprem), Marifet Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1994.

Atay, Hüseyin, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1974.

Atay, Hüseyin, İslâm’ın İnanç Esasları, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1992.

Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, Selçuk Yayınları, 6. Baskı, Ankara 1997.

Aydın, Mehmet S., Âlemden Allah’a, Ufuk Kitapları, İstanbul 2000.

Aydın, Hüseyin, Yaratılış ve Gayelilik, D.İ.B. Yayınları, 3. Baskı, Ankara 1996.

Barrow, John, Evrenin Kökeni (çev. Sinem Gül), Varlık Yayınları, İstanbul 1998.

Behe, Michael J. Darwin’in Kara Kutusu (çev. Burcu Çekmece), Aksoy Yayıncılık, İstanbul 1998.

Belikırık, Osman Ersu, Varoluş ve Ötesi, Sorulara Cevap Ararken, Furkan Kitaplığı, İstanbul 2005.

Bucaille, Maurice, İnsanın Kökeni Nedir? (çev. Ali Ünal), İnsan Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1988.

Çelebi, İlyas, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadî Abdülcebbâr, Rağbet Yayınları, İstanbul 2002. (Devamını Oku)

?>