Yazan: Emre Dorman

Patlama denildiğinde aklımıza ilk gelen ortaya çıkardığı düzensizlik, zarar ve yıkımdır. Ancak evrene şu an mevcut şeklini veren ve potansiyelinde yaratılan herşeyi barındıran evrenin tek bir noktadan başlayan macerası insanı hayrete düşürecek ve Allah’ın kudretine şahit kılacak bir mükemmelliğe ve hassasiyete sahiptir. Gerek patlamanın şiddetindeki hassasiyet gerekse patlama ile birlikte evrende başlayan ve şu an halen devam eden genişlemenin hassasiyeti olmazsa olmaz bir kritik ayarda düzenlenmiştir.

Stephen Hawking bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: Evren, niçin çöken modellerde sonsuza dek genişleyen modelleri ayıran kritik hıza çok yakın bir hızla genişlemeye başladı, öyle ki şimdi, on milyar yıl sonra bile, hala kritik hıza yakın bir hızla genişlemekte. Big Bang’ten bir saniye sonraki genişleme hızı, yalnızca yüz bin milyarda bir oranında az olsaydı bile, evren daha bugünkü büyüklüğüne erişmeden çökmüş olurdu.

Michael Corey’e göre ise; Evren, biraz bile daha yavaş genişleseydi çekim gücü nedeniyle içine çökecekti; biraz daha hızlı genişleseydi evrenin maddesi tamamen dağılıp gidecekti. Bu iki felâketin arasındaki dengenin ne kadar iyi hesaplanmış olduğu sorusunun cevabı çok ilginçtir. Eğer patlama hızının meydana geldiği zamanda bu hız gerçek hızından sadece 1/10 üzeri 18 kadar bile farklılaşsaydı, bu, gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti. Dolayısıyla evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang, her hangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur.

Categories:

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *